Kunstensite De Singel in Antwerpen heeft donderdag een reeks infrastructurele ingrepen voorgesteld die het complex een pak duurzamer en toegankelijker moet maken.

“We willen ook een onderhouds- en energieprestatiecontract afsluiten waarbij een private partner investeert in energiebesparende maatregelen en waarbij je die besparingen dan terugwint”, zegt technisch directeur Paul Vermeir. “De gemiddelde bezoeker zal de investeringen dan weer vooral merken aan de renovatie van de wandelgang.”

“De Singel doet hier veel ecologische en duurzaamheidsinvesteringen, dat is ook een van de pijlers van het relanceplan Vlaamse Veerkracht”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur en Facilitair Management. “Isolatie, LED-verlichting, slimmere verlichtingssystemen, noem maar op. Het is ook de bedoeling om de binnentuin en de pleinen achter het gebouw meer open te stellen voor de buurt. Dat zijn aangename plekken om te vertoeven en ik denk dat het belangrijk is dat een openbare instelling als De Singel die toegankelijk maakt voor een publiek dat hier niet noodzakelijk cultuur komt beleven.”

Volgens Vermeir was dat de bedoeling van de oorspronkelijke architect Léon Stynen. “Hij wilde een gebouw dat leefde en toegankelijk was, vandaar alle onderdoorgangen hier”, klinkt het bij de technisch directeur. “Het publiek maakt er nu al gebruik van, zoals buren die picknicken of skaters op de pleinen, maar we willen het nog meer uitnodigend maken. Op het plein voor het gebouw gaan we bijvoorbeeld een kleine permanent toegankelijke tentoonstellingsruimte creëren voor jonge architecten.”

Foto Visit Antwerpen

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u